Varsòvia

Creació, posada en marxa i gestió d’un prototip de planta de producció de pa cuit i precuit congelat per abastir els supermercats d’un grup de distribució a Polonia. S’està considerant la seva adaptació a altres països per reproduir-lo íntegrament, atès l’èxit obtingut

Olsztyn

Muntatge i posada en marxa de línies de pa bio i tortilla mexicana, envasades ambdues en atmosfera protectora

Varsovia-Gdansk - Łodż

Reestructuració d’un grup d’indústries de panificació, adaptant les noves tecnologies d’elaboració de productes congelats

Este sitio utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia de navegación

Si no está de acuerdo cambie la configuración de su navegador.

Aceptar